KR38           kronologinen
KR38           aiheittain ryhmitelty
KR38PU       kronologinen
KR38PU       aiheittain ryhmitelty
 
Kaikki Jeesuksen opetukset
Synoptinen yhteenveto Jeesuksen opetuksista
Tällä sivulla on kaikki Jeesuksen opetukselliset puheet evankeliumeista. Ei kuitenkaan kaikkia lyhyitä lausahduksia puheiden ulkopuolella, joilla ei ole opetuksellista merkitystä.
Jos sama Jeesuksen puhe löytyy moneen kertaan eri evankeliumeista, puhe sisältyy tähän yhteenvetoon vain kerran, siten että eri evankeliumeissa mainitut yksityiskohdat on kaikki liitetty samaan puheeseen. Vasemmassa marginaalissa olevista jakeiden numeroista voi päätellä, milloin puhe sisältää katkelmia useasta eri evankeliumista.
Muu kerronta, Jeesuksen opetusten lisäksi
Jeesuksen puheet on merkitty mustalla tekstin värillä. Harmaalla värillä on muuta kerrontaa, sen verran kuin on tarpeellista asiayhteyden ymmärtämiseksi. Harmaalla värillä oleva kerronta on usein lyhennetty versio Raamatussa olevasta täydellisestä tarinasta. Jeesuksen puheita ei ole kuitenkaan lyhennetty, vaan ne ovat täydellisessä muodossa.
Tekstin ryhmittely ja kappalejako
Tekstiä voi lukea aiheen mukaan ryhmiteltynä, tai kronologisessa järjestyksessä.
Aiheen mukaisessa vaihtoehdossa voit valita tietyn aiheen, ja saat näkyviin kaikki Jeesuksen puheet, jotka mainitsevat kyseisen aiheen (joko laajasti, tai vain lyhyesti sivulauseessa).
Kronologisessa vaihtoehdossa tapahtumien järjestys on Matteuksen evankeliumin mukainen. Luonteviin kohtiin on lisätty muista evankeliumeista ne puheet, joita Matteus ei mainitse.
Kronologinen teksti on jaettu 173 lyhyeen kappaleeseen. Sivulla näytetään yksi kappale kerrallaan. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen nuolien avulla, tai syöttää haluamasi kappaleen numeron tekstiruutuun.
Jos haluat nähdä kaikki kappaleet kerralla (esim. siksi että voisit tehdä sanahakuja koko tekstiin), laita sivunumeroksi 999.
Raamatun käännökset
Tekstistä on tarjolla kaksi versiota:
KR38: Vuoden 1933/38 kirkkoraamattu.
KR38PU: Vuoden 1933/38 kirkkoraamattuun pohjautuva versio, jota on kielellisesti uudistettu (U) nykyaikaisen yleiskielen mukaiseksi, ja jossa käytetään usein tekstin merkitystä selittäviä parafraaseja (P) sanatarkan mutta vaikeammin ymmärrettävän käännöksen sijasta.
Parafraasissa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on se, että joskus melko vaikeaselkoinen alkukielen ilmaus muotoillaan helposti lähestyttävään ja ymmärrettävään muotoon. Mahdollinen huono puoli voi olla se, jos alkukielen ilmaus voi tulla ymmärretyksi monella eri tavalla, lyhyytensä ja niukkuutensa takia, mutta ajatusta havainnollisemmin selittävä parafraasi tuo esiin vain yhden mahdollisista merkityksistä.
KR38PU-version on laatinut Ion Mittler. Koko Uutta Testamenttia ei ole olemassa käännettynä tällä tyylillä, vaan ainoastaan nämä Jeesuksen opetuspuheet, ja niiden kontekstina oleva muu kerronta. Kieliasun uudistamisessa nykyaikaiseksi on noudatettu mm. seuraavanlaisia periaatteita:
Vanhanaikaisia sanoja ja taivutusmutoja on korvattu nykyaikaisella sanalla. Esimerkiksi venhe = vene, murhe = suru, valkeus = valo, tykönsä = luokseen, ulkokullattu = tekopyhä, vaippa = päällysviitta. Myös teologisesti laajan merkityksen omaava sana vanhurskas on korvattu nykyaikaisemmalla sanalla, joka on useimmiten oikeamielinen, ja muutamassa tapauksessa viaton.
Erittäin yleinen täytesana "katso" (joka tarkoittaa yleensä: "kuulkaahan") on useimmiten jätetty pois tekstistä. Myös tarpeeton ylimääräinen ilmaus "sanoen" tai "ja sanoi" ennen lainauksen alkamista on yleensä jätetty pois. Muinaiselle kirjakielelle on tyypillistä lauseiden välissä olevien sidesanojen monotonisuus, ja erityisesti sanan "ja" runsas käyttö. Lauseita yhdistäviä sidesanoja on usein muutettu tai poistettu, sujuvan ja miellyttävän lukukokemuksen tarjoamiseksi. Esimerkiksi tähän tyyliin: "ja veljet ja sukulaiset ja ystävät" = "mutta veljet, sukulaiset ja ystävät".
Nykyajan ihmisille tuntemattomia tai vaikeasti ymmärrettäviä sanontoja on kirjoitettu havainnollisemmalla ilmauksella, joka saattaa sisältää ylimääräistä kontekstin selitystä. Esimerkiksi päivän kuudes hetki = päivänvalon kuudes tunti, vyöttää itsensä = kerätä vaatteidensa helmat vyölle, kavaltaa = petoksella ilmiantaa, loukkaantua = menettää luottamuksensa, kääntyä = tehdä parannus, ihokas = hieno puku tai hieno alusvaate, denari = hopearaha, leiviskä = säkillinen hopeaa, vakomitta = stadionin pituus (noin 200 metriä), publikaani = epärehellinen veronkerääjä, pakanat = uskosta osattomat kansat, kirkkaus = taivaallinen kunnia.
 
KR38           kronologinen
KR38           aiheittain ryhmitelty
KR38PU       kronologinen
KR38PU       aiheittain ryhmitelty